• English
 • Polski
 • Deutsch
 • Русский
 • Українська
 • Čeština
 • Slovenčina
 • Română
 • Politika Kvality

  Uisťujeme Vás, že v našom obchode je všetko dodávané ovocie a zelenina podrobené prísnej kontrole kvality.

  Naše ovocie a zelenina v každom štádiu – od produkcie, až do okamihu ich odovzdania k nášmu zákazníkovi – sú pod neustálou kontrolou, čo je potvrdené certifikátmi GlobalGAP, HACCP i IFS Logistic.


  GLOBALG.A.P.

  GLOBALG.A.P.

  IFS Logistics

  IFS Logistics

  HACCP

  HACCP

  Pravidelne vyhodnocujeme našich dodávateľov zeleniny, výrobcov obalov a ako riadiť celý výrobný proces a prepravu, aby spĺňali vysoké bezpečnostné štandardy zdravia a hygieny.

  Naše výrobky sú prepravované a skladované v optimálnych podmienkach pre výrobok.  V našej činnosti sa vždy riadime vysokými etickými štandardami, budovaniem partnerstva so zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi a životným prostrediem.

  Veríme, že poctivosť a spoľahlivosť jako hlavné priority sú rozhodujúce pre úspech našej spoločnosti.


  AK Mierzwa Sp. z o.o.